ล่าสุด

มาแล้วธาตุใหม่ในตารางธาตุอีก 4 ธาตุ

มาแล้วธาตุใหม่ในตารางธาตุอีก 4 ธาตุ

อีกไม่นานเราก็จะเห็นตารางธาตุมาพร้อมสี่ชื่อใหม่เพิ่มเติมเข้ามาในตารางธาตุ โดยสามชื่อจะเป็นการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติให้กับ มอสโคว ญี่ปุ่น และเทนเนสซี่ ส่วนชื่อที่สี่เป็นการตั้งชื่อให้กับนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซีย

ทั้งสี่ชื่อนั้นได้รับการเสนอชื่อเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยทึมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติที่มีชื่อว่า International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) ซึ่งมีหน้าที่กำหนดชื่อธาตุทางเคมี ซึ่งได้มีการนำเสนอชื่อเหล่านี้เพื่อให้สาธารณะชนได้ให้ความเห็น ซึ่งชือ่ต่างๆเหล่านี้ถูกนำเสนอโดยผู้ที่คนพบ

ธาตุทั้งสี่ตัวซึ่งตอนนี้รู้จีกกันในนามของตัวเลข จะเติมแถวที่ 7 ของตารางธาตุได้อย่างสมบูรณ์และทางองค์กรด้านเคมีได้ยืนยันการค้นพบนี้แล้วเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

สำหรับชื่อ Tennessee นั้นถือเป็นเมืองที่ 2 ในอเมริกาที่ได้รับการตั้งชื่อเป็นธาตุในตารางธาตุ ส่วนชื่อก่อนหน้านี้คือ California นั่นเอง โดยการกำหนดชื่ออาจจะมาได้จากชื่อสถานที่ ชื่อของนักวิทยาศาสตร์ หรืออื่นใด เช่นที่เราเห็นก็คือ Americium Einsteinium Titanium เป็นต้น

สำหรับชื่อธาตุใหม่ที่กล่าวถึงก็คือ

moscovium (มอสโคเวียม) ใช้สัญญลักษณ์ว่า Mc ถือเป็นธาตุลำดับ 115 และ tennessine (เทฮ์นีซีน) ชื่อย่อ Ts สำหรับธาตุลำดับที่ 117 โดยทีมค้นพบคือสถาบันร่วมวิจัยทางนิวเคลียร์ในเมือง Dubna ประเทศรัสเซีย Oak Ridge National Laboratory และ Vanderbilt University ในเมือง Tennessee และ Lawrence Livermore National Laboratory ในเมือง California

ความจริงแล้วผู้ที่เสนอชื่อ tennessine อยากจะได้ตัวอยู่เป็น Tn แต่เนื่องจากมีการใช้งานแล้วเลยต้องเปลี่ยนมาเป็น Ts

ธาตุต่อมาคือ oganesson (โอกาฮ์เนซซัน) สัญญลักษณ์คือ Og ถือเป็นธาตุลำดับ 118 ซึ่งมีการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติกับนักฟิสิกส์ชาวรัสเซียชื่อ Yuri Oganessian

ส่วนธาตุอีกตัวก็คือ nihonium (นีโฮเนียม) สัญญลักษณ์ที่ใช้คือ Nh ถือเป็นธาตุลำดับที่ 113 โดยมีการค้นพบที่ญี่ปุ่นและถือเป็นธาตุแรกที่มีการค้นพบในประเทศแถบเอเชีย

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องในญี่ปุ่นระบุว่า ที่ได้เลือกชื่อนี้ก็เพื่อการเป็นเกียรติกับการทุ่มทุนวิจัยของรัฐบาลญี่ปุ่น

Advertisment

Leave a comment