ล่าสุด

DJI กำลังพัฒนาออพชั่นสำหรับนักบินที่ต้องการบินโดยไ่ม่ต้องต่อเน็ต

DJI กำลังพัฒนาออพชั่นสำหรับนักบินที่ต้องการบินโดยไ่ม่ต้องต่อเน็ต

ทาง DJI ผู้นำด้านเทคโนโลยีโดรนและการถ่ายภาพทางอากาศ กำลังพัฒนาระบบทางเลือกสำหรับการบินโดยใช้ข้อมูลแบบโลคัล ซึ่งจะหยุดการรับส่งข้อมูลจากแอพผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้เพื่อต้องการปกป้องข้อมูลสำคัญสำหรับลูกค้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ต้องการปิดบังข้อมูลเหล่านี้

ทังนี้แอพที่ควบคุมการบินของ DJI นั้น จะมีการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นระยะๆเพื่อจะตรวจสอบว่าแผนที่ ณ ตำแหน่งนั้นมีความถูกต้องหรือไม่อย่างไร รวมไปถึงข้อมูลอ้างอิงด้านภูมิศาสตร์อื่นๆ รวมไปถึงเวอร์ชั่นล่าสุดของแอพ และข้อมูลอื่นๆที่จะเพิ่มความปลอดภัยด้านการบินและฟังก์ชั่นต่างๆ

เมื่อนักบินเปิดใช้งานระบบข้อมูลโลคัล ตัว DJI App จะหยุดส่งหรือรับข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่มีการสร้างขึ้นมาในระหว่างการบินนั้นๆ

การสร้างโหมดการบินแบบโลตัลนั้น ก็เพื่อต้องการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใช้เทคโนโลยีของ DJI ในการใช้งานที่ต้องการความมั่นคงทางด้านข้อมูลสูงในทุกที่ทั่วโลก

เนื่องจากมันจะไม่รับส่งข้อมูลผ่านเน็ตอีกต่อไป ดังนั้นการใช้โหมด local นี้ตัวแอพจะไม่สามารถอัพเดทขอมูลแผนที่ล่าสุดหรือจุดอ้างอิงทางภูมิศาสตร์อื่นๆ และมันก็จะไม่แจ้งนักบินถึงประเด็นใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้น เช่นข้อกำหนดใหม่ๆหรือการอัพเดทซอฟแวร์ใหม่ๆเป็นต้น

อย่างไรก็ตามมันจะพร้อมให้นักบินได้บินพร้อมความมั่นใจว่าข้อมูลสำคัญไม่รั่วไหล อย่างเช่นการบินในบริเวณที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ต้องการให้โลกภายนอกรับรู้ รวมไปถึงความลับทางการค้า ความลับของรัฐบาลหรือลักษณะอื่นใดที่ใกล้เคียงกัน

โหมดการบินแบบโลดัลนี้ ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว และจะมีการเพิ่มเติมเข้ามาในแอพรุ่นใหม่ๆของ DJI ในอนาคต โดยจะเริ่มในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้า

แอพที่เกี่ยวข้องได้แก่ DJI GO, DJI GO 4, DJI XT Pro, DJI Pilot และ Ground Station Pro ซึ่งทำงานบนสมาร์ทโฟนและแทบเล็ตที่ควบคุมโดรนหรือเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ควยคุมการบินของโดรน

อย่างไรก็ตามโหมดการบินแบบ local นี้อาจจะไม่สามารถเลือกใช้งานได้ในบริเวณที่ต้องมีการเชื่อมโยงผ่านอินเทอร์เน็ตเสมอหรือแนะนำให้ต่อเน็ตหากเป็นไปได้ เหตุเนื่องจากข้อกฏหมายท้องถิ่นหรือข้อบังคับของท้องถิ่นนั้นๆ

Advertisment