ล่าสุด

โทรศัพท์บ้านเตรียมใช้เบอร์ 01 ทั่วประเทศไทยในปี 2564

โทรศัพท์บ้านเตรียมใช้เบอร์ 01 ทั่วประเทศไทยในปี 2564

จากปัญหาแนวโน้มการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ที่อาจจะไม่เพียงพอในอนาคต ที่คาดว่าจะจัดสรรเลขหมายได้จนถึงประมาณปี 2564 ได้เท่านั้น ทำให้ล่าสุดกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศราฐกิจและสังคม (D.E.) เริ่มหารือกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน (โทรศัพท์บ้าน) ให้เป็นเลขสิบหลักด้วย เพื่อจะได้มีเลขหมายอีกเป็นจำนวนมากมาจัดสรรให้กับผู้ประกอบการ

นั่นเพราะว่าปัจจุบันหมายเลขโทรศัพท์มือถือจะมีจำนวน 10 หลักขึ้นด้วย 06 08 09 เช่นหมายเลขโทรศัพท์ของแอดมินคือ 098-309-3000 ซึ่งจะมีจำนวน 10 หลักด้วยกัน ส่วนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานอย่างเช่น ของกระทรวง D.E. หมายเลขคือ 02-141-6747 ซึ่งมีเพียง 9 หลักเท่านั้น

นั่นหมายถึงว่าหากหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นต้นด้วย 02 จะเป็นโทรศัพท์พื้นฐานเท่านั้น หมายเลขในกลุ่มนี้จะเป็นของเบอร์โทรศัพท์มือถือไม่ได้ เพราะรหัส 02 จะเป็นตัวกำหนด ทำให้หมายเลขในกลุ่มนี้สามารถจัดสรรได้สูงสุดประมาณ 10 ล้านเลขหมายเท่านั้น (02-000-0000 ถึง 02-999-9999) แต่ในความเป็นจริงจะจัดสรรได้น้อยกว่านี้อีกมากเพราะมีการแบ่งเลข 3 หลักเป็นรหัสชุมสาย ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้เต็มความสามารถ

แต่หากสามารถทำให้เลขหมายเหล่านี้สามารถใช้ได้ถึง 10 หลัก ก็จะสามารถจัดสรรได้สูงสุดในอุดมคติได้ถึง 100 ล้านเลขหมายด้วยกัน (02-0000-0000 ถึง 02-9999-9999) แต่นั่นหมายถึงการที่จะต้องมีการจัดสรรหมายเลขกันใหม่หมดทุกบ้านทุกหลัง เพราะเรากำลังมองในกรณีของการเปลี่ยนแปลงของหลักสุดท้าย ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในเชิงปฏิบัติ

old-telephone-number

วิธีการที่ง่ายที่สุดในการเปลี่ยนแปลงก็คือ ทุกคนที่ใช้เบอร์บ้านนำหน้าด้วย 02 ในปัจจุบัน ก็ให้เติมเลข 1 เข้าไปหลังเลข 0 แล้วที่เหลือก็จะยังใช้เหมือนเดิม เหมือนสมัยการขยายหมายเลขโทรศัพท์มือถือจาก 9 หลักเป็น 10 หลักในอดีตเมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว ที่เคยเริ่มต้นด้วยเบอร์ 01-xxx-xxxx แล้วแทรกตัวเลข 8 กลายเป็น 081-xxx-xxxx ทำให้คนที่ใช้เบอร์เก่าๆไม่ต้องแจ้งเปลี่ยนเบอร์กันให้วุ่นวาย แค่เติมเลข 8 เข้าไปก็ยังโทรหากันได้ปกติ จากนั้นจึงเริ่มขยายเลขหมายไปยังหมายเลข 082-xxx-xxxx 083 084 และเป็น 091-xxx-xxxx ถึง 099-xxx-xxxx

ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นแม้จะได้เลขหมายจำนวนมาที่เพิ่มขึ้นก็ตาม แต่ปัจจุบันมีเหลือให้จัดสรรได้อีกเพียงประมาณ 50 ล้านเลขหมายเท่านั้น การขายซิมพร้อมเบอร์ในอนาคตก็จะลำบากมากขึ้น จะมีการหมุนเวียนเบอร์เก่ามาใช้ใหม่เร็วเกินไป จะสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้มากขี้น และอาจจะถึงจุดที่เลขหมายโทรศัพท์ขาดแคลน ผู้บริโภคอาจจะไม่ได้รับความสะดวก

การเพิ่มเลขหมายโดยการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ 02 เดิม ให้มาอยู่ในหมวด 01 ตัวอย่างเช่น เบอร์โทรศัพท์ของกระทรวง D.E. จากเดิม 02-141-6747 ก็จะกลายเป็น 012-141-6747 จะเห็นว่าการประชาสัมพันธ์เบอร์โทรต่างๆที่ยังอยู่ก็จะยังสามารถใช้ได้ต่อไป เพราะเลขหมายหลักๆยังคงเดิมแค่เติม 01 เท่านั้น

ด้วยวิธีการเดียวกันนี้ จะทำให้เลขหมายที่ขึ้นต้นด้วย 03 ในกลุ่มภาคกลาง 04 ในกลุ่มภาคอิสาน 05 ในภาคเหนือ และ 07 ในภาคใต้ ก็จะใช้วิธีการเดียวกัน เช่นจังหวัดสงขลาจากเดิม 074-xxx-xxxx ก็จะกลายเป็น 0174-xxx-xxxx

ผลที่ได้คือจะมีเลขหมายที่สามารถกลับคือมาได้อีกจำนวนมาก จากการนำรหัส 02 03 04 05 07 มาใช้ในการจัดสรรใหม่ เนื่องจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยรหัสเหล่านี้จะมีขนาด 10 หลัก และพร้อมจะให้บริการได้ทันที เนื่องจากหมายเลขเดิมที่ขึ้นด้วยรหัสเหล่านี้ ถูกย้ายเข้าไปอยู่ในหมวด 01 หมดแล้ว นั่นเอง

สิ่งที่ได้คือจะมีเลขหมายที่จะสามารถใช้งานได้เพิ่มขึ้นอีก 760 ล้านเลขหมาย แต่กระบวนการเหล่านี้จะต้องมีการปรับปรุงระบบชุมสายทั่วประเทศเพื่อให้รองรับการใช้งาน ซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก โดยคาดว่าเบื้องต้นทาง ทีโอที จะมีการของบประมาณจาก กสทช. ไปปรับปรุงระบบ ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562

จากนั้นกว่าจะผ่านกระบวนการกับ ITU ก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี จึงจะสามารถเริ่มต้นการใช้แบบควบคู่ในปี 2564 โดยเป็นการที่ประชาชนสามารถโทรไปยังโทรศัพท์พื้นฐานได้ทั้งแบบเก่าแต่จะมีคำเตือน และเรียกใช้งานแบบใหม่ที่เติมเลข 01 ควบคู่กันไประยะหนึ่งก่อนที่จะมีการปิดระบบเก่าทั้งหมดต่อไป

เราคนไทยก็คงต้องเตรียมพร้อมรับกความสับสนกันอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากความเคยชินของการกดโทรศัพท์แบบเก่าๆ แล้วมาเรียกกดแบบใหม่ เหมือนกับที่เราเคยสับสนกันพักหนึ่งจากการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์จาก 9 หลักเป็น 10 หลัก เมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้วนั่นแหละครับ

Advertisment